Vad är utbildningsvägen för vetenskapsdykare?

Direktutbildning

I Sverige så har regeringen gett försvarsmakten ansvaret att utfärda alla yrkesdykarcertifikat inklusive vetenskapsdykarcertifikaten. Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum (FM DNC) har utfärdat kursplaner för grundläggande yrkesdykarcertifikat och för en rad specialkompetenser (Se länk som jag har blivit lovad av Ulf Sjöwall på FM DNC). Det mest grundläggande yrkesdykarcertifikatet som krävs i Sverige är S 30 (or SCUBA 30, Self contained breathing apparatus 30) för SCUBA dykning till 30m i enlighet med arbetsmiljöverkets författningssamling för dykeriarbete AFS 2010:16. Den innebär ca 5 veckors utbildning och innefattar en del av grundläggande träning i dykning och en tillämpad del där man utför enklare arbeten under vattnet. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av dykning men du måste ha genomgått en medicinsk kontroll och ha ett tjänstbarhetsintyg för yrkesdykning (se vidare information under Vad behöver jag för läkarundersökning?). S30-certifikatet är i enlighet med de standards som utfärdats av Internationational Diving School Association, IDSA level1.

S30 utbildningen kan utföras av de dykarskolor som har blivit reviderade av detta från försvarsmakten. I dagsläget finns det 3 dykarskolor som är reviderade av försvarsmakten. Mer information om deras utbildningar och kontaktuppgifter finner du nedan

  1. Försvarsmaktens egna dykarskola på FM DNC i Karlskrona
  2. YRGO (Högre yrkesutbildning i Göteborg) dykarskola i Svanesund
  3. Storstockholms brandförvars dykarskola i Stockholm

Efter du har erhållit ditt S30 certifikat och du har erhållit dokumenterad erfarenhet av vetenskapsdykning kan du ansöka om ett svenskt vetenskapsdykarcertifikat (se Hur ansöker jag om vetenskapsdykarcert?) i enlighet med European Scientific Diving Panels standarder som ger dig möjlighet att dyka på universitet och forskningsinstitut i andra länder i Europa. 

Valideringskurs

Om man har tidigare god erfarenhet av sportdykning så finns det alternativa vägar att bli vetenskapsdykare. Det första sättet är att gå en så kallad valideringskurs/kunskapskontroll till S30 (se PDF kunskapskontroll S30 ). Den omfattar en kursplan på ca 80h men utförs oftast koncentrerat på en vecka. För detta krävs att du har ett sportdykarcertifikat minst i enlighet med CMAS***, PADI Divemaster eller motsvarande. Du måste ha minst 3000 min loggad dyktid varav minst 5 dyk och 60min ska vara djupare än 25m. 3000 min loggad dyktid är ungefär 60 dyk, men det är dyktiden som är relevant. Du ska även ha dokumenterad god torrdräktserfarenhet, ha genomgått HLR-utbildning inom de tre sista åren och ha genomgått en medicinsk kontroll och ha ett tjänstbarhetsintyg för yrkesdykning. Denna validering-/kunskapskontroll utförs av en av de tre dykarskolor som har blivit reviderade av försvarsmakten (se ovan). 

Utbildning ifrån utlandet

Ytterligare ett alternativt är att man har genomgått en vetenskapsdykarutbilning eller annan yrkesdykarutbilning i utlandet som motsvarar de standarder som är i enlighet med de nationella yrkesregler som satts upp i det aktuella landet och som motsvarar European Scientific Diving Panel standards för ESD/AESD eller International Diving School Associations IDSAs krav. Då kan man ansöka om ett svenskt vetenskapsdykarcertifikat eller svenskt S30 via försvarsmakten förutsatt att man är inläst på de svenska arbetsmiljöreglerna. 

I många andra länder i Europa särskiljer man vetenskapsdykning från övrig yrkesdykning dels för att det krävs specialkompetens för att utföra vetenskapsdykning och dels på försäkringsmässiga grunder då övrig yrkesdykning kan innebära högre risktagande om man utför mer komplicerade uppdrag under vattnet. Därför har vetenskapsdykning i många länder separata yrkesmässiga regelverk och utbildningsvägar än övrig yrkesdykning. Regeringar i flera europeiska länder har gett i uppdrag till vissa universitet och forskningsinstitut som har specialkompetens för vetenskapsdyk att utföra utbildningen till vetenskapsdykare i enlighet med ESD/AESD standards. Dessa träningscentrum för vetenskapsdykare är reviderade för detta uppdrag och följer det respektive landets lagstiftningar och deras arbetsmiljöverks regler. Vanligtvis krävs olika förkunskaper i dykning innan man kan påbörja en sådan vetenskapsdykarutbildning. Eftersom de flesta forskare arbetar internationellt så har det vid några tillfällen givits internationella kurser i enlighet med ESDPs standards för ESD/AESD. Då har ett land stått som huvudorganisatör och deltagarna i slutändan har fått certifiering från det landet. I Sverige har dessa också fått ett svenskt vetenskapdykarcertifiering och svensk S30 genom ekvivalensbedömning från försvarsmakten alternativt att en av de av försvarsmakten reviderade dykarskolorna har deltagit vid examinationen.

Om du ska utföra mer avancerade arbeten under vattnet eller på större djup så kan det krävas vidare utbildning i enlighet utbildningsstegen beskriven av FMDNC: