Hur ansöker jag om vetenskapsdykarcert?

I Sverige kan vi ansöka om ett Europeiskt giltigt vetenskapsdykarcertifikat som följer European Scientific Diving Panels standarder för European Scientific Diver ESD och Advanced European Scientific Diver AESD. Den grundläggande skillnaden mellan dessa två standarder är, förutom dykkompetensen, att AESD-utbildning ger behörighet att leda vetenskaplig dykning eftersom den innehåller en grundläggande dykarledarutbildning medan ESD endast ger behörighet att delta i vetenskapliga dykningar. Dessa certifikat används framförallt som mobilitetscertifikat inom European Scientific Diving Panels, ESDPs, medlemsländer som inom sina yrkesdirektiv har accepterat denna standard. Certifikaten utfärdas på nationell nivå och var och ett av medlemsländerna har sitt sätt att utfärda dessa certifikat. Således finns därför ingen enskild internationell organisation som kan utfärda dessa certifikat. 

 I Sverige utfärdas dessa certifikat av försvarsmakten efter granskning av dokumenterad yrkesmässig erfarenhet inom vetenskapsdyk efter att du har tagit ditt grundläggande yrkesdykarcertifikat S 30. Granskningen av den dokumenterade erfarenheten utförs av VDK. Den dokumenterade erfarenheten ska signeras av arbetsgivare, verksamhetsansvarig alternativt utbildningsledare för den respektive kompetensen. Den samlade dokumentationen ska åtföljas av bilagor som loggböcker, certifikat och annat bevis på kompetens. Dokumentationen ska också innehålla passfoto och leveransadress. När du samlat all dokumentation och fått den signerad så kan du skicka den till certifieringsansvarig anke.bender@angstrom.uu.se (märk eposten ”ESD ansökan”) i vetenskapsdykarkommittén VDK för granskning varefter VDK skickar den vidare till försvarsmakten för utfärdande av certifikat. Rent yrkesdykmässigt, om man räknar bort den vetenskapliga metodiken som ingår i ESD, bedöms de rent dykmässiga kunskaperna inom ESD standarden motsvara det svenska yrkesdykarcertifikat S 30. Därför kan den som genomgått utbildning i enlighet med ESDs standard i ett annat medlemsland också erhålla ett S30 certifikat och Svenskt vetenskapdykarcertifikat i Sverige genom att kontakta försvarsmakten. Det krävs dock att du kan de svenska arbetsmiljöreglerna för dykning AFS 2010:16.

Marinbiologer som tar mått av färgintensitet på en sövd fisk under vatten i naturligt ljus, vid stora barriärrevet i Australien. Gemensamma utbildningskrav skapar möjlighet till samarbete för dykare världen över. Foto: Sara Östlund-Nilsson, National Library of Norway