Vilka är representanter i VDK?

Deltagande i VDK sker på individuellt intressebasis. Nätverket har som mål att samla alla svenska institut där vetenskapsdykning förekommer. Nedan följer en uppdaterad (2022-05-15) lista på medlemmar i bokstavsordning efter Organisation och Förnamn.

Göteborgs Universitet

Gunnar Cervinordförande, representant i ESDP

Marina Institutionen

gunnar.cervin@marine.gu.se

Leon Greenhemsidesansvarig

Institutionen för Biologi och Miljövetenskap

leon.green@bioenv.gu.se

Maria Asplund

Institutionen för Biologi och Miljövetenskap

maria.asplund@gu.se

Robin Svensson

Marina Institutionen

robin.svensson@marine.gu.se

Staffan von Arbin marinarkeologi

Institutionen för Historiska Studier

staffan.arbin@gu.se

Göteborgs Stad

Björn Källström

Sjöfartsmuseet Akvariet

bjorn.kallstrom@kultur.goteborg.se

Linnéuniversitet

Stefan Tobiasson

Institutionen för Biologi och Miljö

stefan.tobiasson@lnu.se

Lunds Universitet

Brendan Foley

Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia

brendan.foley@ark.lu.se

Länsstyrelserna

Björn Fagerholm

Västra Götalands Län

bjorn.fagerholm@lansstyrelsen.se

Stockholms Universitet

Jan Ekström

Säkerhetssamordnare

jan.ekstrom@sakerhet.su.se

Oskar Nyberg studentrepresentant

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

oskar.nyberg@su.se

Sveriges Lantbruksuniversitet

Patrik Bohman

SLU Aqua, Sötvattenslaboratoriet

patrik.bohman@slu.se

Petter Lundberg

SLU Umeå

j.petter.lundberg@gmail.com

Universeum

Klas Malmberg

klas.malmberg@universeum.se

Uppsala Universitet

Anke Bendercertifieringsansvarig

Ångströmslaboratoriet

anke.bender@angstrom.uu.se