Vad är vetenskapsdykning?

Under begreppet vetenskapsdykning ryms dykning som behövs för att stödja forskning och utbildning samt för vård och bevarande av natur- och kulturmiljö. Dykningen leds vanligtvis av vetenskapligt relevant skolade personer, men dykarna kan ibland vara uppdragstagare som blivit tränade i speciella metoder som behövs för arbetsdykningen. Syftet med dykningen är att inhämta information och data genom bl.a. utförande av empiriska experiment, observationer, fotografering, filmning, kartläggning, mätning, inventering och insamling av djur, växter, sediment, mm. I Sverige så bedrivs vetenskapligt dykeriarbete i huvudsak vid statliga, regionala och kommunala enheter, så som universitet, museum och länsstyrelser. Vetenskapsdykning lyder under arbetsmiljölagen och omfattar bland annat vetenskapsdykare, dykledare, projektledare, arbetsgivare (ex. prefekter, lab. chefer) och administratörer.

Vetenskapsdykning används som ett kostnadseffektivt sätt att utföra forskning i fält och kan stödja framsteg i akvatisk forskning genom innovativa, och målinriktade metoder för selektiv provtagning och komplexa experimentella undervattenstudier. Speciellt effektiv är vetenskapsdykningen i kustnära områden men också i avlägsna miljöer, som t.ex. polarområden. Vetenskapsdykningen kan användas för globala, regionala och lokala vetenskapliga frågeställningar.

Vetenskapsdykning är också ett viktigt övervakningsverktyg som stöd för politiska behov, särskilt för att hantera kraven på övervakning och andra åtgärdsprogram som fastställts av marina direktivet. Vetenskaplig dykning är också i linje med den internationella efterfrågan på utformning av ansvarsfull, resurssnål och hållbar forskningsmetodik i Europa.

Övervakning av vegetationsklädda bottnar med hjälp av fast ramfotografering. Foto: Maria Asplund, Göteborgs universitet

Vad är vetenskapsliknande dykning?

Dykeriarbete som inte är lika tydligt kopplat till forskning, utbildning eller vård och bevarande av natur- och kulturmiljö som vid vetenskapligt dykeriarbete kan fortfarande dela många arbetssätt och metoder med vetenskapsdykning. Exempel är arbete i akvariemiljö vid publika akvarium, insamling av djur eller växter för försäljning samt undervattensfilmning (både för dokumentär- och spelfilm). Dykningen kan vara kommersiell och bedrivas av privata eller samhällsägda bolag/företag. Dykeriarbetet kan också vara icke kommersiellt och utföras av myndighet eller liknande organisation. Vi kallar detta arbete för vetenskapsliknande arbete, och VDK strävar efter att stötta aktörer som bedriver denna typ av dykning.

Två dykande marinbiologer i Oceantanken på Universeum. Arbetsmiljön i akvariet påminner om tropikerna, med varmt, klart vatten. Stora djur och känslig miljö kräver däremot hög kunskap och erfarenhet av dykarna. Bildrättigheter/Foto: Universeum